Poľovnícke združenie ORLOVA Nižný Hrabovec

IČO:

42358663

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ORLOVA Nižný Hrabovec

Dátum vzniku:

10.08.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nižný Hrabovec 464, Nižný Hrabovec, 09421

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528901 - Nižný Hrabovec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený