Poľovnícke združenie ONDAVA Duplín

IČO:

35519754

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ONDAVA Duplín

Dátum vzniku:

17.02.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Duplín 24, Duplín, 09101

Okres:

SK041B - Okres Stropkov

Obec:

SK041B527262 - Duplín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený