Poľovnícke združenie OKNA Veľké Revištia

IČO:

30305993

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie OKNA Veľké Revištia

Dátum vzniku:

05.05.1982

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Blatné Revištia 60, Blatné Revištia, 07243

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522350 - Blatné Revištia

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený