Poľovnícke združenie Nová Stráž

IČO:

35594926

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Nová Stráž

Dátum vzniku:

20.11.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Péczeliho 19, Komárno, 94501

Okres:

SK0231 - Okres Komárno

Obec:

SK0231501026 - Komárno

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">