Poľovnícke združenie NITRICA

IČO:

35652314

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie NITRICA

Dátum vzniku:

17.08.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nitrica, 97222

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514250 - Nitrica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený