Poľovnícke združenie Nimród Dobrá - Biel

IČO:

42360412

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Nimród Dobrá - Biel

Dátum vzniku:

19.04.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tatranská 256/20, Biel, 07641

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528145 - Biel

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený