Poľovnícke združenie Nimród

IČO:

34010971

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Nimród

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trnovec nad Váhom 920, Trnovec nad Váhom, 92571

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235504092 - Trnovec nad Váhom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený