Poľovnícke združenie Myjava - Pole

IČO:

36125156

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Myjava - Pole

Dátum vzniku:

31.12.1976

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlinická 1184/40, Myjava, 90701

Okres:

SK0223 - Okres Myjava

Obec:

SK0223504581 - Myjava

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">