Poľovnícke združenie Modrý Dunaj Šamorín

IČO:

34011854

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Modrý Dunaj Šamorín

Dátum vzniku:

20.09.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pomlejská 66, Šamorín, 93101

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501905 - Šamorín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený