Poľovnícke združenie Meliata

IČO:

35537426

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Meliata

Dátum vzniku:

20.03.2001

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Meliata 33, Meliata, 04912

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525961 - Meliata

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený