Poĺovnícke združenie MAZA

IČO:

31930875

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie MAZA

Dátum vzniku:

05.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Fiľakovo, 98601

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511391 - Fiľakovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený