Poľovnícke združenie MARMONT

IČO:

31956696

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie MARMONT

Dátum vzniku:

29.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Chmeľnica, Chmeľnica, 06401

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526754 - Chmeľnica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený