Poĺovnícke združenie Malý háj

IČO:

34010955

Obchodné meno:

Poĺovnícke združenie Malý háj

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hrubá Borša, 90005

Okres:

SK0108 - Okres Senec

Obec:

SK0108503797 - Hrubá Borša

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený