Poľovnícke združenie Lynx

IČO:

42295611

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lynx

Dátum vzniku:

21.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ružová dolina 604, Suchá nad Parnou, 91901

Okres:

SK0217 - Okres Trnava

Obec:

SK0217507571 - Suchá nad Parnou

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený