Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou

IČO:

35516577

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou

Dátum vzniku:

04.04.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, 09431

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D544213 - Hanušovce nad Topľou

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený