Poľovnícke združenie Lingo

IČO:

31959083

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Lingo

Dátum vzniku:

11.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svätuše, Svätuše, 07683

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B528650 - Svätuše

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený