Poľovnícke združenie LeForet

IČO:

31819176

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LeForet

Dátum vzniku:

13.12.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ľ.Fullu 3, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84105

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529397 - Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený