Poľovnícke združenie LAZY Mlynárovce

IČO:

35508761

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LAZY Mlynárovce

Dátum vzniku:

27.04.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Duklianska 642/10, Svidník, 08901

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527106 - Svidník

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený