Poľovnícke združenie KUKUČKA Krupina

IČO:

31921183

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KUKUČKA Krupina

Dátum vzniku:

08.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

M.R.Štefánika 837/4, Krupina, 96301

Okres:

SK0325 - Okres Krupina

Obec:

SK0325518557 - Krupina

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený