Poľovnícke združenie Krušetnica

IČO:

42386357

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Krušetnica

Dátum vzniku:

25.03.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krušetnica 211, Krušetnica, 02954

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509779 - Krušetnica

Právna forma:

271 - Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.

Hlavná činnosť:

02100 - Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Inštitucionálny sektor:

11002 - Národné súkromné nefinančné korporácie

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený