Poľovnícke združenie Krasín

IČO:

35595795

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Krasín

Dátum vzniku:

04.12.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dolná Súča 576, Dolná Súča, 91332

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229505943 - Dolná Súča

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený