Poľovnícke združenie KOPANIČIAR

IČO:

42160669

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KOPANIČIAR

Dátum vzniku:

16.11.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

ul. Komenského 958/4, Senica, 90501

Okres:

SK0215 - Okres Senica

Obec:

SK0215504203 - Senica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený