Poľovnícke združenie Konopné Haniska

IČO:

35511508

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Konopné Haniska

Dátum vzniku:

01.07.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Železiarenská 13, Košice - mestská časť Šaca, 04015

Okres:

SK0423 - Okres Košice II

Obec:

SK0423599841 - Košice - mestská časť Šaca

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený