Poľovnícke združenie KLÍŽSKA NEMÁ

IČO:

42362172

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie KLÍŽSKA NEMÁ

Dátum vzniku:

16.07.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mliečňanská 48, Šamorín, 93101

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211501905 - Šamorín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený