Poľovnícke združenie Klapa

IČO:

35655917

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Klapa

Dátum vzniku:

16.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Moyzesova 49, Lutila, 96622

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D599336 - Lutila

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený