Poľovnícke združenie Kavacsi Drienovec

IČO:

35511486

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kavacsi Drienovec

Dátum vzniku:

02.07.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Drienovec 172, Drienovec, 04401

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521337 - Drienovec

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený