Poľovnícke združenie Kamenné

IČO:

35660252

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kamenné

Dátum vzniku:

25.06.1990

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poľná 75, Prievidza, 97101

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227513881 - Prievidza

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený