POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE JELEŇOVO so sídlom v Jelšovci

IČO:

37951874

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE JELEŇOVO so sídlom v Jelšovci

Dátum vzniku:

12.02.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jelšovec 66, Jelšovec, 98532

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511463 - Jelšovec

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený