Poľovnícke združenie JAVORNÍK

IČO:

35605219

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JAVORNÍK

Dátum vzniku:

26.02.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čierna Lehota, 95653

Okres:

SK0221 - Okres Bánovce nad Bebravou

Obec:

SK0221542806 - Čierna Lehota

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený