Poľovnícke združenie Javorina Ľubické kúpele

IČO:

37946048

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Javorina Ľubické kúpele

Dátum vzniku:

18.02.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vrbov 204, Vrbov, 05972

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413524077 - Vrbov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený