Poľovnícke združenie JAVIRSKA

IČO:

31959369

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JAVIRSKA

Dátum vzniku:

20.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zbudská Belá, Zbudská Belá, 06701

Okres:

SK0415 - Okres Medzilaborce

Obec:

SK0415521078 - Zbudská Belá

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený