Poľovnícke združenie JASTRAB

IČO:

31300740

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JASTRAB

Dátum vzniku:

22.09.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Svätuš, Svätuš, 07255

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429523143 - Svätuš

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený