Poľovnícke združenie - Jastrab - Jastrabie

IČO:

35515309

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - Jastrab - Jastrabie

Dátum vzniku:

12.01.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jastrabie, Jastrabie pri Michalovciach, 07211

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522546 - Jastrabie pri Michalovciach

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený