Poľovnícke združenie Jasová

IČO:

42047242

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Jasová

Dátum vzniku:

24.07.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jasová 616, Jasová, 94134

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503215 - Jasová

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-1365308329023944"
data-ad-slot="4793031415">