Poľovnícke združenie JAMKY v Koromli

IČO:

35523441

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JAMKY v Koromli

Dátum vzniku:

03.06.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Koromľa, Koromľa, 07262

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522643 - Koromľa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený