Poľovnícke združenie Ipeľský Potok

IČO:

35985321

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ipeľský Potok

Dátum vzniku:

17.04.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Riečna 15, Vidiná, 98559

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326557307 - Vidiná

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený