Poľovnícke združenie HŮRKA

IČO:

31937152

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HŮRKA

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vlachy, 03213

Okres:

SK0315 - Okres Liptovský Mikuláš

Obec:

SK0315511153 - Vlachy

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený