Poľovnícke združenie Hubert Šulekovo

IČO:

35592249

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hubert Šulekovo

Dátum vzniku:

11.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Okrúhla 1139/52, Hlohovec, 92003

Okres:

SK0213 - Okres Hlohovec

Obec:

SK0213507032 - Hlohovec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený