Poľovnícke združenie -HUBERT- Prievidza (skratka: PZ -HUBERT- PD)

IČO:

42141125

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie -HUBERT- Prievidza (skratka: PZ -HUBERT- PD)

Dátum vzniku:

04.07.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Martina Rázusa 48/2, Prievidza, 97101

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227513881 - Prievidza

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený