Poľovnícke združenie Hubert - Ostrov

IČO:

42287812

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hubert - Ostrov

Dátum vzniku:

19.12.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

PD Ostrov Osivový závod, Ostrov, 92201

Okres:

SK0214 - Okres Piešťany

Obec:

SK0214507385 - Ostrov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený