Poľovnícke združenie HUBERT - HUBOVO

IČO:

35675403

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HUBERT - HUBOVO

Dátum vzniku:

20.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hubovo 21, Hubovo, 98050

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514934 - Hubovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený