Poľovnícke združenie HUBERT Bohúňovo

IČO:

42330734

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HUBERT Bohúňovo

Dátum vzniku:

19.08.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bohúňovo 12, Bohúňovo, 04912

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525553 - Bohúňovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený