Poľovnícke združenie HUBERT

IČO:

42190487

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HUBERT

Dátum vzniku:

09.06.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľká Ves 89, Veľká Ves, 98501

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327512001 - Veľká Ves

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený