Poľovnícke združenie HUBERT

IČO:

35602783

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HUBERT

Dátum vzniku:

23.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Huberova 16, Hronovce, 93561

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502324 - Hronovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený