Poľovnícke združenie HRDOVICKÁ

IČO:

35594098

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HRDOVICKÁ

Dátum vzniku:

01.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nitrianská Streda, Nitrianska Streda, 95616

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236505242 - Nitrianska Streda

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený