Poľovnícke združenie Hradová hora

IČO:

31300561

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hradová hora

Dátum vzniku:

21.09.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bodovce, Bodovce, 08266

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418524204 - Bodovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Návrat na zoznamTlačiť PDF