Poľovnícke združenie Hrádok v Bystričanoch

IČO:

36124982

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Hrádok v Bystričanoch

Dátum vzniku:

23.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

SNP 382/19, Bystričany, 97245

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227513911 - Bystričany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený