Poľovnícke združenie - Hradište

IČO:

31119212

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie - Hradište

Dátum vzniku:

03.06.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Dubodiel 250, Dubodiel, 91323

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229505978 - Dubodiel

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený