Poľovnícke združenie HRABINA Horné Obdokovce

IČO:

36109495

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie HRABINA Horné Obdokovce

Dátum vzniku:

11.10.2000

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čermany 148, Čermany, 95608

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236542792 - Čermany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený