Poľovnícke združenie Holý vrch-Slovenské Pravno

IČO:

36132357

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Holý vrch-Slovenské Pravno

Dátum vzniku:

19.12.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Slovenské Pravno 188, Slovenské Pravno, 03622

Okres:

SK0319 - Okres Turčianske Teplice

Obec:

SK0319512621 - Slovenské Pravno

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený